banner lia con color

 
 
RBCZ
Koepel voor kwaliteitsregistratie en bewaking.
 
Licentiecode: 910121R

 

Quasir

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

 

Wanneer klachtenfunctionaris

Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

 

Mogelijke maatregel(en)

  • De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende CAM-therapeut.
    Indien u een klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende CAM-therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit.
  • Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.
  • Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut.

 

Geschilleninstantie

 

Wanneer Geschillencommissie

Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

 

Mogelijke maatregelen
De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoud dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.
Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.

  • Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM-therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.
  • Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
  • De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.

 

Wanneer Tuchtrecht
Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut.
Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.

 

Mogelijke maatregel(en)
De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register.

 

Massagepraktijk de Beleving © 2015 | Zwarte woud 228 3524 SL - Wolvenplein 27, 3512 CK Utrecht  | M: 06-28113659 - T: 030-2711365